Cookies
Cookies jsou klíčové pro optimalizaci naší stránky. Pomáhají nám zaznamenávat data o používání naší stránky a ukládat další informace, které nám pomáhají poskytovat služby, jako je například srovnávací nástroj. Tyto soubory neskladují žádná identifikovatelná osobní data. Více o souborech cookies najdete na naší stránce Ochrana osobních údajů.

Zpětný odběr pneumatik

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v § 38 a násl. ve spojení s vyhláškou č. 237/2002 Sb. a č. 248/2015 Sb. ukládá povinným osobám (osoby, které vybrané výrobky včetně pneumatik uvádí v České republice na trh) zajistit zpětný odběr výrobků nabídnutých ke zpětnému odběru. Použité pneumatiky můžete jako koneční uživatelé bezplatně odevzdat bez ohledu na výrobní značku v rámci individuálního systému  společnosti FORD MOTOR COMPANY v místech zpětného odběru u autorizovaných partnerů. Na uvedeném odkazu je společnost FORD MOTOR COMPANY zapsána v Seznamu povinných osob.

Zpětný odběr autobaterií

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění ukládá dovozcům vozidel mimo jiné zajistit na vlastní náklady bezplatný odběr automobilových baterií nebo akumulátorů použitých ve vozidlech (včetně např. přenosných baterií v dálkovém ovládání k vozidlu). Automobilové baterie a akumulátory obsahují nebezpečné látky, nejčastěji různé formy těžkých kovů. Pro lidský organismus se tyto látky vyznačují akutní či chronickou toxicitou, případně jsou karcinogenní. 

Automobilové baterie nebo akumulátory jsou označené speciálním symbolem a na konci jejich životnosti by je koneční uživatelé měli bezplatně odevzdat v místech zpětného odběru.

Společnost FORD MOTOR COMPANY, s.r.o. zajišťuje v rámci solidárního plnění zpětný odběr automobilových baterií a akumulátorů. Koneční uživatelé mají možnost tyto baterie bezplatně odevzdat v místech zpětného odběru uvedených na internetové adrese http://autobaterie.zpetnyodber.eu/.

Na internetových stránkách http://iris.mzp.cz/Aplikace/aba.nsf je společnost FORD MOTOR COMPANY zapsána v Seznamu výrobců baterií a akumulátorů. 

Kontakt

Buďte zodpovědní k životnímu prostředí a kontaktujte nás ohledně možností bezplatného zpětného odběru pneumatik a autobaterií v našem dealerství. Nebo nám zanechte vzkaz a my se Vám ozveme.

Kontakt Zanechat vzkaz

Novinky